Home > Chrome Door Visor
Hyundai / Atoz / 1997~2002
Hyundai / Click / 2002~2005
Hyundai / New Click / 2006~Current
Hyundai / New Verna / 2002~2004
Hyundai / Verna 2006 / 2005~2008
Hyundai / Verna 2009 / 2009~Current
Hyundai / Accent 2011 / 2011~2016
Hyundai / Accent(5) 2011 / 2011~Current
Hyundai / Accent 2017 / 2017~Current
Hyundai / Avante / 1995~1997
Hyundai / Avante 1998 / 1998~1999
Hyundai / Avante XD / 2000~2002
Hyundai / Avante XD(5) / 2000~2003
Hyundai / New Avante XD / 2003~2006
Hyundai / Avante HD / 2006~2009
Hyundai / Avante MD / 2010~2012
Hyundai / Avante MD 2013 / 2013~2014
Hyundai / Avante AD / 2015~2017
Hyundai / The New Avante / 2018~2019
Hyundai / All New Avante / 2020~Current
Hyundai / IONIQ / 2016~Current
Hyundai / i30 / 2007~2010
Hyundai / i30 CW / 2009~Current
Hyundai / i30 2011 / 2011~2015
Hyundai / i30 2016 / 2016~Current
Hyundai / i40(4) / 2011~Current
Hyundai / i40(4) / 2011~Current
Hyundai / i40(5) / 2011~Current
Hyundai / i40(5) / 2011~Current
Hyundai / Sonata II / 1993~1997
Hyundai / EF Sonata / 1998~2000
Hyundai / New EF Sonata / 2001~2003
Hyundai / NF Sonata / 2004~2007
Hyundai / NF Sonata 2008 / 2008~2008
Hyundai / YF Sonata / 2009~2011
Hyundai / YF Sonata 2012 / 2012~2013
Hyundai / LF Sonata / 2014~2016
Hyundai / LF Sonata / 2014~2016
Hyundai / Sonata New Rise(Gasoline, Diesel) / 2017~2018
Hyundai / Sonata New Rise(Gasoline, Diesel) / 2017~2018
Hyundai / Sonata New Rise(Gasoline Turbo) / 2017~2018
Hyundai / Sonata New Rise(Gasoline Turbo) / 2017~2018
Hyundai / Sonata / 2019~Current
Hyundai / New grandeur / 1986~1998
Hyundai / Dynasty / 1986~1998
Hyundai / Grandeur XG / 1999~2000
Hyundai / Grandeur XG 2001 / 2001~2004
Hyundai / Grandeur TG / 2005~2010
Hyundai / Grandeur HG / 2011~2015
Hyundai / Grandeur HG / 2011~2015
Hyundai / Grandeur IG / 2016~2019
Hyundai / Grandeur / 2020~Current
Hyundai / Genesis / 2008~2013
Hyundai / Genesis 2014 / 2014~Current
Hyundai / ASLAN / 2014~Current
Hyundai / Equus / 2002~2004
Hyundai / EQUUS / 2009~2015
Hyundai / EQUUS / 2009~2015
Hyundai / EQ900 / 2016~Current
Hyundai / Trajet XG / 1999~2007
Hyundai / VENUE / 2019~Current
Hyundai / Kona / 2017~Current
Hyundai / Kona Electric / 2017~Current
Hyundai / Tucson / 2004~2008
Hyundai / Tucson 2009 / 2009~2012
Hyundai / Tucson 2013 / 2013~2014
Hyundai / Tucson 2015 / 2015~2017
Hyundai / Tucson 2015 / 2015~2017
Hyundai / Tucson 2018 / 2018~Current
Hyundai / Tucson 2018 / 2018~Current
Hyundai / Santafe / 2000~2004
Hyundai / Santafe 2005 / 2005~2005
Hyundai / New Santafe / 2006~2008
Hyundai / New Santafe 2009 / 2009~2011
Hyundai / Santafe 2012 / 2012~2013
Hyundai / Santafe 2012 / 2012~2013
Hyundai / Santafe 2014 / 2014~2014
Hyundai / Santafe 2014 / 2014~2014
Hyundai / Santafe 2015 / 2015~2017
Hyundai / Santafe 2015 / 2015~2017
Hyundai / Santafe 2018 / 2018~Current
Hyundai / Terracan / 2001~2007
Hyundai / Veracruz / 2006~Current
Hyundai / Maxcruz(GSF) / 2013~2014
Hyundai / Maxcruz(GSF) / 2013~2014
Hyundai / Maxcruz(GSF) 2015 / 2015~Current
Hyundai / Maxcruz(GSF) 2015 / 2015~Current
Hyundai / Palisade / 2019~Current
Hyundai / Grace / 1986~2003
Hyundai / Starex / 1997~2001
Hyundai / Starex / 2002~2003
Hyundai / Starex 2004 / 2004~2006
Hyundai / Grand Starex, Grand Strarex Urban 2018 / 2018~Current
Hyundai / Solati / 2015~Current
Hyundai / New porter / 1996~2003
Hyundai / PorterII / 2004~2011
Hyundai / PorterII / 2004~2011
Hyundai / PorterII / 2004~2011
Hyundai / PorterII 2011 / 2011~2011
Hyundai / PorterII 2011 / 2011~2011
Hyundai / PorterII 2011 / 2011~2011
Hyundai / PorterII 2012 / 2012~2014
Hyundai / PorterII 2012 / 2012~2014
Hyundai / PorterII 2012 / 2012~2014
Hyundai / PorterII 2015 / 2015~2015
Hyundai / PorterII 2015 / 2015~2015
Hyundai / PorterII 2015 / 2015~2015
Hyundai / PorterII 2016 / 2016~Current
Hyundai / Libero / 2001~2007
Hyundai / Mega Truck 2007 / 2007~Current
Hyundai / Trago Xcient / 2013~Current
Hyundai / MightyII / 1999~2014
Hyundai / All New Mighty 2015 / 2015~Current
  Hyundai 北京现代 / Verna 2011_CN / 2011~2013
  Hyundai 北京现代 / Verna 2014_CN / 2014~2016
  Hyundai 北京现代 / Verna 2017_CN / 2017~Current
  Hyundai 北京现代 / Verna(5)2011_CN / 2011~2013
  Hyundai 北京现代 / Verna(5) 2014_CN / 2014~Current
  Hyundai 北京现代 / Elantra_CN / 2012~Current
  Hyundai 北京现代 / YF Sonata 2011_CN / 2011~2012
  Hyundai 北京现代 / YF Sonata 2013_CN / 2013~Current
  Hyundai 北京现代 / New Tucson 2013_CN / 2013~Current
  Hyundai 北京现代 / Tucson 2009_EX / 2009~2012
  Hyundai 北京现代 / Tucson 2013_EX / 2013~2014
  Hyundai 北京现代 / ix25 / 2014~Current
  Hyundai 北京现代 / Santafe DM 2012_CN / 2012~Current
  Hyundai 北京现代 / Santafe DM 2012_CN / 2012~Current
  Hyundai_India / i10 / 2007~2012
  Hyundai_India / i10 Xcent(4DR) / 2014~2019
  Hyundai_India / i10 Grand(5DR) / 2013~2019
  Hyundai_India / i20 / 2008~2012
  Hyundai_India / i20 / 2013~2013
  Hyundai_India / i20 Elite / 2014~Current
  Hyundai_India / Creta / 2014~Current
  Kia / Morning 2005 / 2005~2007
  Kia / Morning 2008 / 2008~2008
  Kia / Morning 2010 / 2009~2010
  Kia / Morning 2011 / 2011~2014
  Kia / Morning 2015 / 2015~2016
  Kia / All New MORNING / 2017~Current
  Kia / Ray / 2011~2013
  Kia / Ray 2014 / 2014~2017
  Kia / The New RAY / 2018~Current
  Kia / New Pride(4) / 2005~2008
  Kia / New Pride(5) / 2005~2008
  Kia / New Pride(4) 2009 / 2009~2010
  Kia / New Pride(5) 2009 / 2009~2010
  Kia / Pride(4) 2011 / 2011~Current
  Kia / Pride(5) 2011 / 2011~Current
  Kia / Visto / 1999~2004
  Kia / Cerato / 2003~2005
  Kia / Cerato(5) / 2003~2005
  Kia / New Cerato / 2006~2008
  Kia / FORTE / 2008~2010
  Kia / FORTE 2011 / 2011~Current
  Kia / FORTE(5) / 2010~Current
  Kia / SephiaII / 1997~2000
  Kia / Soul / 2008~2012
  Kia / Soul 2013 / 2013~2018
  Kia / Soul Booster / 2019~Current
  Kia / Shuma / 2000~2001
  Kia / Spectra / 2002~2004
  Kia / Optima / 2000~2005
  Kia / Lotze / 2006~2006
  Kia / Lotze 2007 / 2007~2007
  Kia / Lotze 2008 / 2008~2010
  Kia / K3 / 2012~2015
  Kia / K3(5DR) / 2015~Current
  Kia / K3 / 2016~2017
  Kia / ALL NEW K3 / 2018~Current
  Kia / K5 / 2010~2012
  Kia / K5 2013 / 2013~2014
  Kia / K5 2015_MX / 2015~2017
  Kia / K5 2015_MX / 2015~2017
  Kia / K5 2015_SX / 2015~2017
  Kia / K5 2015_SX / 2015~2017
  Kia / The New K5 / 2018~2019
  Kia / The New K5 / 2018~2019
  Kia / K5 / 2020~Current
  Kia / Opirus / 2004~2011
  Kia / K7 / 2009~2015
  Kia / All New K7 / 2016~Current
  Kia / Stinger / 2017~Current
  Kia / K9 / 2013~2017
  Kia / Stonic / 2017~Current
  Kia / Niro / 2016~Current
  Kia / CarensII / 2002~2006
  Kia / New Carens 2006 / 2006~2008
  Kia / New Carens 2009 / 2009~2012
  Kia / All New Carens / 2013~Current
  Kia / Seltos / 2019~Current
  Kia / NewSportage / 2004~2007
  Kia / NewSportage 2008 / 2008~2009
  Kia / Sportage 2010 / 2010~2012
  Kia / Sportage 2013 / 2013~2014
  Kia / Sportage 2015 / 2015~2017
  Kia / Sportage The Bold 2018 / 2018~Current
  Kia / Carnival / 1998~2000
  Kia / Carnival II / 2001~2005
  Kia / NewCarnival / 2006~2007
  Kia / GrandCarnival / 2008~2009
  Kia / GrandCarnival 2010 / 2010~2012
  Kia / GrandCarnival 2013 / 2013~2013
  Kia / All New Carnival (9-Seater) / 2014~2017
  Kia / All New Carnival (9-Seater) / 2014~2017
  Kia / All New Carnival (11-Seater) / 2014~2017
  Kia / All New Carnival (11-Seater) / 2014~2017
  Kia / The New Carnival(9-Seater) / 2018~Current
  Kia / The New Carnival(9-Seater) / 2018~Current
  Kia / The New Carnival(11-Seater) / 2018~Current
  Kia / The New Carnival(11-Seater) / 2018~Current
  Kia / Sorento / 2002~2003
  Kia / Sorento 2004 / 2004~2005
  Kia / NewSorento / 2006~2008
  Kia / Sorento 2009 / 2009~2011
  Kia / Sorento 2012 / 2012~2013
  Kia / Sorento 2014 / 2014~2014
  Kia / Sorento 2014 / 2014~2014
  Kia / All New Sorento 2015 / 2015~2017
  Kia / All New Sorento 2015 / 2015~2017
  Kia / The New SORENTO / 2018~2019
  Kia / The New SORENTO / 2018~2019
  Kia / Sorento / 2020~Current
  Kia / Mohave / 2008~2015
  Kia / Mohave 2016 / 2016~2019
  Kia / Mohave 2020 / 2020~Current
  Kia / BongoIII / 2004~2007
  Kia / BongoIII / 2004~2007
  Kia / BongoIII / 2004~2007
  Kia / BongoIII 2008 / 2008~2011
  Kia / BongoIII 2008 / 2008~2011
  Kia / BongoIII 2008 / 2008~2011
  Kia / BongoIII 2012 / 2012~Current
  Kia / BongoIII 2012 / 2012~Current
  Kia / BongoIII 2012 / 2012~Current
  Kia 东风悦达起亚 / K2 / 2011~ON
  Kia 东风悦达起亚 / K3_CN / 2012~Current
  Kia 东风悦达起亚 / K5_CN / 2013~Current
  Kia 东风悦达起亚 / Sportage 2010_CN / 2010~2012
  Kia 东风悦达起亚 / KX7 / 2017~Current
  Chevrolet / Matiz / 1996~2004
  Chevrolet / All New Matiz / 2005~2008
  Chevrolet / Matiz Creative / 2009~2011
  Chevrolet / Spark / 2012~2014
  Chevrolet / Spark 2015 / 2015~2017
  Chevrolet / The New Spark / 2018~Current
  Chevrolet / LanosI / 1996~1999
  Chevrolet / LanosII / 2000~2001
  Chevrolet / Kalos(4) / 2002~2003
  Chevrolet / Kalos(5) / 2002~2003
  Chevrolet / Gentra / 2006~2010
  Chevrolet / Gentrax / 2008~2010
  Chevrolet / Aveo(4) / 2011~Current
  Chevrolet / Aveo(5) / 2011~Current
  Chevrolet / Lemans / 1986~1996
  Chevrolet / Cielo / 1986~1996
  Chevrolet / Nubira / 1997~2006
  Chevrolet / Lacetti / 2003~2004
  Chevrolet / New Lacetti / 2004~2007
  Chevrolet / Lacetti(5) / 2005~2006
  Chevrolet / Lacetti Wag / 2007~2008
  Chevrolet / Lacetti 2008 / 2008~2010
  Chevrolet / Cruze(4) / 2011~2014
  Chevrolet / Cruze(5) / 2011~Current
  Chevrolet / Cruze(4) 2015 / 2015~2016
  Chevrolet / All New Cruze / 2017~Current
  Chevrolet / Leganza / 1997~2002
  Chevrolet / Magnus / 1999~2006
  Chevrolet / Tosca / 2006~2007
  Chevrolet / Tosca 2008 / 2008~2010
  Chevrolet / Malibu / 2011~2015
  Chevrolet / All New Malibu / 2016~2018
  Chevrolet / The New Malibu / 2019~Current
  Chevrolet / Alpheon / 2010~Current
  Chevrolet / Impala / 2015~Current
  Chevrolet / Rezzo / 2000~2005
  Chevrolet / Trailblazer / 2020~Current
  Chevrolet / Trax / 2013~2015
  Chevrolet / Trax / 2016~Current
  Chevrolet / ORLANDO / 2011~Current
  Chevrolet / Winstorm / 2006~2007
  Chevrolet / Winstorm 2008 / 2008~2010
  Chevrolet / Captiva / 2011~2012
  Chevrolet / Captiva 2013 / 2013~2014
  Chevrolet / Captiva 2015 / 2015~Current
  Chevrolet / EQUINOX / 2018~Current
  Chevrolet / Colorado / 2012~Current
  Chevrolet / Damas / 2001~2007
  Chevrolet / Damas 2015 / 2015~Current
  Chevrolet / Labo / 2001~2007
  Chevrolet / Labo 2015 / 2015~Current
  Chevrolet / Novus SE / 2013~Current
  Chevrolet / Prima / 2009~2015
  Chevrolet_U.S.A. / Silverado 2007_SCB / 2007~2009
  Chevrolet_U.S.A. / Silverado 2007_DCB / 2007~2009
  Chevrolet_U.S.A. / Cobalt / 2013~Current
  Chevrolet_U.S.A. / Silverado 2010_SCB / 2010~2013
  Chevrolet_U.S.A. / Silverado 2010_DCB / 2010~2013
  Chevrolet_U.S.A. / Silverado 2014_SCB / 2014~Current
  Chevrolet_U.S.A. / Silverado 2014_DCB / 2014~Current
  Chevrolet_U.S.A. / Tahoe 2007 / 2007~2009
  Chevrolet_U.S.A. / Tahoe 2010 / 2010~2013
  Chevrolet_U.S.A. / Tahoe 2014 / 2014~Current
  Chevrolet_U.S.A. / Suburban 2014 / 2014~Current
  Buick / Envision / 2014~Current
  Buick / Encore / 2013~Current
  Buick / GL8 / 2017~Current
  Buick / GL8 / 2011~Current
  Cadillac / SRX / 2014~Current
  Cadillac / XT5 / 2016~Current
  Ford / EVEREST / 2015~Current
  Ford / Fiesta(5) / 2017~Current
  Ford / Fiesta(3) / 2009~2016
  Ford / Explorer / 2011~Current
  Changan Ford / ECOSPORT / 2013~Current
  Changan Ford / Kuga / 2013~Current
  Changan Ford / EDGE / 2015~Current
  Chrysler / 300C / 2011~Current
  Jeep / Renegade / 2015~Current
  Jeep / Compass / 2015~2017
  Jeep / Compass / 2018~Current
  Jeep / Grand Commander / 2018~Current
  Jeep / Cherokee / 2015~Current
  Jeep / Grand Cherokee / 2015~Current
   Renault Samsung / CLIO / 2013~Current
   Renault Samsung / SM3 / 2002~2005
   Renault Samsung / New SM3 / 2006~2009
   Renault Samsung / SM3 2009 / 2009~Current
   Renault Samsung / SM5 / 1998~2004
   Renault Samsung / New SM5 / 2005~2007
   Renault Samsung / New SM5 2008 / 2008~2009
   Renault Samsung / SM5 2010 / 2010~2012
   Renault Samsung / SM5 / 2013~2015
   Renault Samsung / SM6 / 2016~Current
   Renault Samsung / SM7 / 2005~2007
   Renault Samsung / SM7 2011 / 2011~Current
   Renault Samsung / SM7 2011 / 2011~Current
   Renault Samsung / QM3 / 2014~Current
   Renault Samsung / QM5 / 2008~2010
   Renault Samsung / QM5 2011 / 2011~2015
   Renault Samsung / QM6 / 2016~Current
   Renault Samsung / XM3 / 2020~Current
   Renault Samsung / Master / 2010~Current
   Ssangyong / Chairman / 1998~2003
   Ssangyong / New Korando / 1996~2005
   Ssangyong / Tivoli / 2015~2018
   Ssangyong / Very New Tivoli / 2019~Current
   Ssangyong / Tivoli Air / 2016~Current
   Ssangyong / Korando C / 2011~2012
   Ssangyong / Korando C 2013 / 2013~2016
   Ssangyong / New Style Korando C / 2017~2018
   Ssangyong / ALL NEW KORANDO / 2019~Current
   Ssangyong / Musso / 1994~1998
   Ssangyong / Actyon / 2005~2007
   Ssangyong / Actyon 2008 / 2008~2010
   Ssangyong / Kyron / 2005~2010
   Ssangyong / Rexton / 2001~2003
   Ssangyong / New Rexton / 2004~2005
   Ssangyong / Rexton II / 2006~2008
   Ssangyong / Rexton W / 2013~2016
   Ssangyong / G4 Rexton / 2017~Current
   Ssangyong / Rexton Sports / 2018~Current
   Ssangyong / Rodius / 2004~2008
   Ssangyong / Korando Turismo / 2013~2017
   Ssangyong / Korando Turismo 2018 / 2018~Current
   Ssangyong / Musso sports / 2004~2006
   Ssangyong / Actyon Sports / 2006~2008
   Ssangyong / Korando Sports / 2012~2014
   Ssangyong / Korando Sports 2015 / 2015~Current
   Ssangyong / Rexton Sports Khan / 2019~Current
   Mercedes-Benz / E class(W212) / 2013~2015
   Mercedes-Benz / GLE-Class (W166) / 2011~Current
   Mercedes-Benz / GLC-Class coupe / 2017~Current
   Mercedes-Benz / E class(W213) / 2016~Current
   Mercedes-Benz / GLE-Class coupe / 2017~Current
   BMW / 5 Series(F10) / 2010~2016
   BMW / 5 Series / 2017~Current
   BMW / X3 / 2018~Current
   Audi / A6 / 2011~2011
   Audi / A6 ACC 2012 / 2012~2014
   Audi / A6 / 2015~Current
   Audi_China / Q5L / 2018~Current
   Volkswagen / Golf / 2013~Current
   Volkswagen / Passat / 2011~Current
   Volkswagen / Magotan / 2017~Current
   Volkswagen / Tharu / 2018~Current
   Volkswagen / Tiguan / 2012~2016
   Volkswagen / Tiguan / 2017~Current
   Volkswagen / Tiguan L / 2017~Current
   Volkswagen / Teramont / 2017~Current
   Volkswagen / Transporter (T5) / 2003~2016
   Land Rover / RANGE ROVER EVOQUE / 2011~Current
   Land Rover / RANGE ROVER VELAR / 2018~Current
   Land Rover / RANGE ROVER SPORT / 2013~Current
   Land Rover / Discovery 3 (L319) / 2005~2009
   Land Rover / Discovery 4 (L319) / 2010~2013
   Land Rover / Discovery 4 (L319) / 2014~2016
   Land Rover / Discovery (L462) / 2017~Current
   Land Rover / Discovery sport / 2015~Current
   Land Rover / Freelander 2 / 2006~2014
   Volvo / XC60 / 2018~Current
   Volvo / XC90 / 2015~Current
   MINI / Countryman / 2017~Current
   Toyota / Vios / 2014~Current
   Toyota / Yaris 2013 / 2013~Current
   Toyota / Prius 2009 / 2009~2011
   Toyota / Prius 2012 / 2012~2015
   Toyota / Prius 2016 / 2016~Current
   Toyota / Prius prime 2017 / 2017~Current
   Toyota / Prius C 2018 / 2018~Current
   Toyota / Corolla 2008 / 2008~2010
   Toyota / Corolla 2011 / 2011~2013
   Toyota / Corolla 2014 / 2014~Current
   Toyota / Camry 2007 / 2007~2011
   Toyota / Camry 2012 / 2012~2014
   Toyota / Camry 2015 / 2015~2016
   Toyota / Camry 2017 / 2017~Current
   Toyota / Avanza / 2011~2014
   Toyota / Innova / 2006~2012
   Toyota / Innova / 2013~2015
   Toyota / Innova / 2016~Current
   Toyota / Alphard / 2015~Current
   Toyota / RAV4 / 2006~2012
   Toyota / RAV4 2013 / 2013~2015
   Toyota / Rav4 2016 / 2016~2018
   Toyota / Rav4 2019 / 2019~Current
   Toyota / C-HR / 2018~Current
   Toyota / Fortuner / 2012~2015
   Toyota / Fortuner / 2016~Current
   Toyota / Prado / 2009~2012
   Toyota / Land cruiser_FJ200 / 2013~2015
   Toyota / Land cruiser 200 / 2016~Current
   Toyota / Hilux vigo_SCB / 2006~2015
   Toyota / Hilux vigo_DCB / 2006~2015
   Toyota / Hilux revo_Smart Cab / 2016~Current
   Toyota / Hilux revo_DCB / 2016~Current
   Toyota / SIENNA 2018 / 2018~Current
   Toyota / Hiace / 2004~Current
   Toyota 丰田 / Highlander / 2015~Current
   Lexus / NX / 2015~Current
   Lexus / RX / 2015~Current
   Honda / City / 2014~Current
   Honda / CIVIC 2012 / 2012~2012
   Honda / Mobilio / 2014~Current
   Honda / CIVIC 2013 / 2013~Current
   Honda / CIVIC 2016 4DR / 2016~Current
   Honda / Accord 2012 / 2012~2014
   Honda / Accord 2018 / 2018~Current
   Honda / CR-V / 2007~2011
   Honda / CR-V / 2007~2011
   Honda / CR-V 2012 / 2012~2014
   Honda / CR-V 2015 / 2015~2016
   Honda / All New CR-V Turbo 2017 / 2017~Current
   Honda / HR-V 2016 / 2016~Current
   Honda 本田 / XR-V 2015 / 2015~Current
   Honda 本田 / CR-V 2015_CN / 2015~Current
   Honda 本田 / Odyssey / 2013~Current
   Honda 本田 / Avancier / 2016~Current
   Nissan / Altima / 2019~Current
   Nissan / Juke / 2010~Current
   Nissan / Qashqai / 2014~Current
   Nissan / Patrol / 2010~Current
   Nissan / Navara_SCB / 2005~Current
   Nissan / Navara_DCB / 2005~2013
   Nissan / Navara_DCB 2014 / 2014~Current
   Nissan 日产 / Murano / 2015~Current
   Nissan 日产 / X-Trail / 2014~Current
   Mitsubishi / Lancer CS / 2000~Current
   Mitsubishi / Pajero Sports / 2016~Current
   Mitsubishi / Triton_SCB / 2005~2014
   Mitsubishi / Triton_DCB / 2005~2014
   Mitsubishi Fuso / CANTER / 2010~Current
   Changan Mazda / MAZDA 2 (4DR Sedan) / 2014~Current
   Changan Mazda / MAZDA2 (5DR Hatchback) / 2014~Current
   Changan Mazda / MAZDA 3 (4DR Sedan) / 2014~Current
   Changan Mazda / MAZDA 3 (5DR Hatchback) / 2014~Current
   Changan Mazda / CX5 / 2013~2016
   Changan Mazda / CX5 / 2017~Current
   Changan Mazda / CX3 / 2017~Current
   Changan Mazda / BT-50 / 2011~Current
   Changan / CS75 / 2013~Current
   Maruti suzuki / Swift / 2010~Current
   Maruti suzuki / Swift / 2018~Current
   Maruti suzuki / DZire / 2012~Current
   Maruti suzuki / Ciaz / 2014~Current
   Maruti suzuki / Celerio / 2014~Current
   Maruti suzuki / BALENO / 2015~Current
   Maruti suzuki / Ertiga / 2013~Current
   Isuzu / MU-X / 2017~Current
   Haval / H6 / 2013~Current
   Haval / H6 - SPORTS / 2013~Current
   WEY / VV7 / 2017~Current
   Trumpchi / GS8 / 2016~Current
   Trumpchi / GM8 / 2017~Current
   MG Motor / MGZS / 2017~Current
   ROWEW / RX8 / 2018~Current
   BYD / TANG / 2018~Current
   BYD / TANG / 2018~Current
    Mahindra / TUV300 / 2015~Current
    Mahindra / XUV500 / 2011~2014
    Mahindra / XUV500 / 2015~Current
    Mahindra / Scorpio / 2006~2014
    Mahindra / Scorpio / 2015~Current